CHINESE  
 • Film in Production
Keywords: Status Countries Genres   
 • Movie
 • States
 • Production Companies
 • Countries
 • Released
 • Ma Zu Hui Jia
 • Filming
 • Fujian Ying Fan Media Co.,Ltd
  Daai Mazu (Fujian) Media Co.,Ltd
  Fujian Qianqiu Mazu Entertainment Co.,Ltd
 • China
 • 2019
 • Yu Ye
 • Filming
 • Weiying Film
  Hebei Erhe Entertainment
 • China
 • 2019
 • Bai Xian
 • Post-production
 • Dongzhou Times
 • China
 • 2019