CHINESE  
  • Industry Library
  • Film

Qing tian xue lei

(1959)

Genres:Drama Countries:HongKong
Release date:1959-4-8 HongKong more>>
Cast and Crew:
Directed by  |  Cast  |  Writing credits  |  Cinematography by
Directed by:
Cast:
Chung Ping Geung...Chung Ji-chiu
Ying-Ying Hui...Wong Siu-yin
Ling Ka...Fong Ting
Man Lai...Ah Sei
Lan Law...Law Lan (as Yin-ying Lo)
Peng-fei Li...Dr. Wong
Yin Tse...Jiu Kai-man
Oi-Ming Wong...Siu-Lan
Writing credits:
Kim Chun...writer
Cinematography by:
 
06/29/2020-07/05/2020
Movie Gross Admissions