CHINESE  
  • Industry Library
  • Film

Hu pan cao

(1959)

Genres:Drama Countries:HongKong
Release date:1959-3-11 HongKong more>>
Cast and Crew:
Directed by  |  Cast  |  Writing credits
Directed by:
Cast:
Chung Ping Geung...Wan Sum-man
Bik-kin Ho...Lawyer Chan
Ling Ka...Fong Meng-yu
Lan Law...Meng-wai''s friend
Yuet Ching Lee...Mrs. Fong
Xiaoying Ma...Mrs. Mok
Hong Nan...Fong Meng-wai
Yin Tse...Choi Jong-ming
Chor-Shan Wong...Mr. Fong
Writing credits:
Yuen Chor...writer
 
06/29/2020-07/05/2020
Movie Gross Admissions